Zodpovědná osoba za administraci zadávaných osobních údajů:         Administrátor zadaných osobních údajů (dále jen správce) splňuje veškeré zákonné náležitosti vyžadované zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě plnění kupní smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu kupujícím. Správce informujeContinue Reading

 Úvodní ustanovení 1.1 Obchodní podmínky platí pro prodej textových publikací od dodavatele a autora         (dále jen prodávající) uzavřených s kupujícím přes webové stránky prodávajícího, umístěné na internetové adrese https://ellanela.cz/ 1.2. Obchodní podmínky specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1.3. Obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy.Continue Reading