Jak rozeznat psychickou poruchu?

Dnešní doba je plná stresu a složitých každodenních starostí, z čehož pochopitelně plyne i vyšší procento výskytu psychických onemocnění. Ne, že bychom dnes byli méně odolní vůči stresu, problém je zakopaný někde úplně jinde. Nedokážeme si totiž od stresu odpočinout a řádně zrelaxovat, což se později může převalit v úzkostnou nebo dokonce panickou poruchu.

Jak se projevuje úzkostná porucha?

Úzkostná porucha sice postihuje mnohem více ženy než muže, avšak u obou pohlaví se projevuje stejným způsobem. Pacient pociťuje neurčitý druh úzkosti podobné pocitu při fobii. Takoví lidé mají všeobecnou obavu, že něco nezvládnou, že něco není v pořádku a že se v nejbližší době musí stát něco velice špatného. Záchvaty úzkosti se opakují čím dál tím častěji, a proto je potřeba chorobu zachytit včas a zajistit odpovídající léčbu.

Co je panická porucha?

Úzkostnou poruchu však velmi často doprovází i záchvaty paniky, které nejsou nikterak příjemné. Jednotlivé příznaky jsou trochu podobné infarktu, ovšem odpadá zde typická bolest na prsou. Mezi nejčastější projevy panické poruchy se tak řadí intenzivní bušení srdce, rapidní zvýšení krevního tlaku, sevřené hrdlo a neschopnost se nadechnout. Postiženého tak často přepadne panika, že se udusí nebo že nastalou situaci nedokáže zvládnout.

Jak se panická porucha léčí?

Naštěstí moderní medicína velmi pokročila, takže dokáže tyto psychické poruchy relativně snadno vyléčit. Léčba úzkostné poruchy pak probíhá v několika fázích. Na začátku se totiž musí pacient naučit ovládat strategie, pomocí kterých potlačí záchvaty paniky a s nimi spojenou úzkost. Pokud se tyto techniky naučíte, můžete snadno přicházející nátlak rozpoznat a eliminovat. Nezbytnou součástí léčby je i kognitivně-behaviorální psychoterapie.

Jestliže už se u vás projeví příznaky jakékoliv psychické poruchy, podstupte urychleně léčbu. Čím dříve ji totiž začnete, tím rychleji se nepříjemné nemoci zbavíte a budete moci žít klidným životem.