Angličtina již od plínek? Rozhodně!

Učit děti anglicky ještě před tím než začnou vůbec chodit a mluvit? Zatímco většina rodičů nevěřícně kroutí hlavou, odborníci tomuto trendu fandí. Nejedná se však o formu učení, nýbrž postavení dalšího cizího jazyka na úroveň mateřštiny. Dá se to připodobnit k situaci, kdy dítě vyrůstá v bilingvní rodině. Jak výuka od plínek probíhá a jaké kurzy pro děti vybrat, aby zohledňovaly přirozenost ve výuce?

Jako v dvojjazyčné rodině

Jak začít s výukou úplně nejmenších dětí? V první řadě se nejedná o metodu výuky, ale o přirozenou formu používání dalšího cizího jazyka. Dítě velmi rychle pochopí, stejně jako v mateřštině existenci dalšího jazyka a bude jej používat stejným způsobem. Zároveň si osvojí komunikační znalosti, správný přízvuk, ale také bude mít bohatou slovní zásobu. Postupem času pochopí i základní gramatické jevy a nuance při používání. Taková výuka je nutná ze strany rodičů, případně za použití různých písniček a říkanek v angličtině, které se dítěti opakovaně několikrát denně pouští.

Základem je přirozenost

V předškolním období je vhodné zařadit dítě do kurzu angličtiny pro nejmenší. V takových kurzech se pod dohledem odborných lektorů seznamují děti s angličtinou a během hodinových lekcí se přirozenou formou učí nová slovíčka a obraty. Výuka opět neprobíhá v lavicích, ale přirozeně během edukativních her, zpívání a tancování. Nejdůležitější je přirozenost a zbavení ostychu při mluvení cizí řečí. Děti nasávají nové vědomosti velmi rychle, záhy si osvojí intonaci i výslovnost a mají větší ochotu komunikovat než starší děti.

Hlavně pravidelně

Jedním z nejdůležitějších pravidel při učení angličtiny pro předškoláky je kromě přirozenosti pravidelnost. To platí samozřejmě pro všechny věkové kategorie, ale u dětí je důležitý systém a pravidelné opakování. Postačí několik minut několikrát denně, aby si dítě vštípilo stávající poznatky a mohlo rozvíjet další dovednosti. Dále je nutné podporovat učení z více zdrojů, kromě návštěvy kurzů je vhodné pouštět doma dětem krátké pohádky nebo písničky v angličtině, v pozdějším věku nechat děti číst v originále nebo sledovat filmy a seriály v původním znění s titulky.